Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

Wspólnota Misyjna Dorosłych „Betania”

„Betania” to wspólnota misyjna dorosłych, naszym charyzmatem jest modlitwa i służba wzorem Marii i Marty, sióstr Łazarza z Ewangelii. Pierwsze spotkanie odbyło się 16 września 2019r. Jako wspólnota misyjna, wspieramy działania dziecięcej Ligi Misyjnej. Bardzo wiele dzieł pomocy , które organizuje od lat Liga Misyjna wymaga pomocy i koordynacji ze strony dorosłych.

W „ Betanii” wzorem Marty służymy wykorzystując nasze talenty, umiejętności manualne i czas, by pomóc misjom. Organizujemy kiermasze, zbiórki wyrobów medycznych, okularów, środków czystości itp. Wzorem Marii, siadamy u stóp Jezusa by słuchać rozważając słowa Pisma św. i modlić się za kapłanów i o nowe powołania szczególnie z naszej parafii. W pierwsze piątki organizujemy comiesięczne nabożeństwa misyjne.

Na spotkania zapraszamy wszystkich chcących służyć misjom przez modlitwę i pracę.

„Betania” jest także otwarta dla chorych, którzy chcą swoje cierpienie ofiarować za misje i za kapłanów.

Opiekunem naszej grupy jest ks. Proboszcz Grzegorz Śmieciński, a moderatroką Gizela Szukalska.

Spotykamy się w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 19:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się w dzieło misyjne Kościoła. Chorzy nie uczestniczą w spotkaniach, są zgłaszani telefonicznie bądź osobiście przez rodzinę. Aktywni członkowie „Betanii” są także realnym wsparciem i pomocą dla swoich chorych członków.

Menu