Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

Drodzy Parafianie!

Każda Parafia oprócz wymiaru duchowego ma również wymiar przestrzenno-sakralny. Wierni gromadzą się w wybudowanych – często z wielkim trudem i przez wieki ozdabianych – kościołach i kaplicach. Do dóbr doczesnych parafii zalicza się też różnego rodzaju figury. Wszystkie one służą wspólnocie: dzięki nim mamy gdzie skierować wzrok podczas modlitwy, pomagają nam w naszej pobożności…

Figury jak i obrazy wymagają jednak ciągłej troski. Tak więc rozpoczęliśmy nasz remont od renowacji figury Chrystusa Zmartwychwstałego, która oczekiwała na swoje odnowienie na strychu kościoła…Postanowiliśmy przywrócić jej pierwotny blask i teraz możemy cieszyć się z jej obecności podczas tegorocznych świąt Zmartwychwstania…

Figura Jezusa Zmartwychwstałego to pełnoplastyczna rzeźba wykonana z drewna liściastego (prawdopodobnie lipy). Dbałość o szczegóły anatomiczne i udrapowanie szat wskazują na biegłość techniczną twórcy. Z dużym prawdopodobieństwem można wskazać powiązania z warsztatami z Kolonii lub Wrocławia z przełomu XIX i XX w. Polichromia w klasycznej kolorystyce, m.in cynobru, kraplaku, ceruleum, umbry i ochry, uzupełniona złoceniem w obrębie lamówki szat.

Głównym problemem konserwatorskim było zminimalizowanie szkód powstałych za sprawą szkodników drewna oraz wpływu wilgoci. Rzeźba została zdezynfekowana i wzmocniona strukturalnie, niestety niewielkie partie podstawy trzeba było usunąć z powodu zbyt wielkiego zniszczenia. Usunięte zostały wszystkie wtórne uzupełnienia, wykonane z kitu klejowo-trocinowego. W ich miejsce zostały założone nowe, w miarę możliwości stanowiące rekonstrukcje pierwotnej formy rzeźby. Usunięto także liczne wtórne przemalowania, miejscami naniesione z pominięciem oczyszczenia powierzchni rzeźby. Po opracowaniu rzeźbiarskim uzupełnień, całość została zabezpieczona i pokryta nową polichromią, opracowaną na podstawie odkrytej warstwy pierwotnej malatury.

Galeria zdjęć: Link do galerii

Menu