Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

Drodzy Parafianie Łazisk Górnych! Zacni Goście odwiedzający nasz kościół!

7 stycznia 2021 r. rozpoczęliśmy drugi etap remontu naszego kościoła. Będzie on obejmował dwie boczne nawy, a także wejście z klatką schodową prowadzącą na chór. Zakres planowanych prac obejmuje zerwanie zawilgoconych tynków, sklejenie pęknięć ścian, które ujawnią się po zerwaniu tynków, wykonanie tynków renowacyjnych i malowanie farbami umożliwiającymi odprowadzenie wilgoci ze ścian, dokonamy renowacji bocznych ołtarzy dostosowując styl i kolorystykę do ołtarza głównego. W nawach bocznych dokonamy kolejnego etapu wymiany instalacji elektrycznej. Zaplanowano umeblowanie zakrystii naszych ministrantów. Renowacji i naprawie zostaną poddane żyrandole, kinkiety – lampy ścienne. Planowany koszt II etapu to ok 500 000 zł. Nasze miasto zadeklarowało kolejną pomoc zabezpieczając środki w budżecie miasta w wysokości 150 000 zł.

Zdajemy sobie sprawę, że remont świątyni to wyzwanie bardzo duże. Mimo ogromnej hojności naszych parafian i gości postanowiliśmy z Radą Ekonomiczną, że będziemy prosić o wsparcie także inne instytucje. Poprosiliśmy o wsparcie Powiat Mikołowski. Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną powiat znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. W odpowiedzi wyraźnie podkreślono, że brak jest możliwości dofinansowania remontu budynku kościoła w roku 2021. Złożyliśmy także dwa wnioski o dofinansowanie naszych prac w ministerstwach rządowych. Pierwszy wniosek dotyczy Funduszu Kościelnego, za który odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Drugi wniosek złożyliśmy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Ochrona zabytków 2021. Obecnie czekamy na rozpatrzenie naszych próśb.

Głównym celem remontu jest zabezpieczenie substancji zabytkowego kościoła przed dalszą degradacją i przywrócenie dobrego stanu technicznego wnętrza poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych. Zadanie zaplanowane na 2021 rok jest kontynuacją prac we wnętrzu kościoła podjętych w 2020 roku jako I etap.

W tym miejscu proszę wszystkich o żarliwą modlitwę oraz o materialne wsparcie. Można to uczynić poprzez kolektę inwestycyjną, a także za pośrednictwem konta bankowego z dopiskiem: Na remont kościoła. Za każdą złożoną ofiarę - serdeczne Bóg zapłać! Niech przy tym towarzyszą nam słowa św. Pawła: Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor 9, 7).

Drodzy Parafianie!

Remont naszej świątyni to nasze wspólne dzieło, które czynimy na chwałę Bożą. To także czas, w którym w sposób szczególny jednoczymy się, umacniamy więzi naszej parafialnej rodziny oraz uwrażliwiamy na wzajemną pomoc i życzliwość. Zdajemy sobie sprawę z tego, że odnowienie naszego kościoła to wyzwanie ogromne i wymagające wielu wyrzeczeń, jednocześnie konieczne, aby kościół powrócił do swojej świetności i był naszą chlubą oraz dumą w regionie.

Dziękujemy za Waszą obecność i wszelkie dotychczasowe wsparcie – to duchowe oraz materialne. Naszą wdzięczność wyrażamy życzliwą pamięcią oraz wytrwałą modlitwą. Wszystkich Dobrodziejów i Ofiarodawców naszej świątyni z wdzięcznością zawierzamy Maryi – Królowej Różańca Świętego. Niech Bóg błogosławi nasze wysiłki. Sprawę remontu kościoła zawierzamy także orędownictwu św. Józefa – opiekuna Kościoła, robotników i ludzi ciężkiej pracy.

W imieniu wszystkich duszpasterzy
ks. Proboszcz Grzegorz

Łaziska Górne, 13.01.2021

Link do galerii zdjęć: Remont kościoła - 12.01.2021

Przedstawiamy fotorelację z postępu prac remontowych w nawie bocznej. Prośmy za wstawiennictwem św. Józefa o bezpieczeństwo dla wszystkich pracujących przy odnawianiu naszego kościoła. 🙏
 
 
Przedstawiamy galerię zdjęć z postępu prac remontowych w bocznej nawie naszego kościoła 💒💪
 
 

Przedstawiamy zdjęcia pokazujące postęp prac remontowych na klatce schodowej prowadzącej na chór.

Link do galerii: Remont kościoła - 27.02.2021

W galerii zdjęć przedstawiamy postępy prac remontowych w bocznej nawie naszego kościoła i na klatce schodowej prowadzącej na chór.

Link do galerii: Remont kościoła - 6.03.2021

Menu