Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 


NIEDZIELA 13 – 08 – 2023 19. NIEDZIELA ZWYKŁA
07:00
W intencji rodziny Kurtok.
08:30
Za + Walerię w kolejną rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny.
10:00
Za + męża, ojca i dziadka Marka Korcza w 4. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin Korcz – Duliasz.
11:30
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Romana Kowalczyka z okazji 70. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny /TD/.
15:00
W intencji małżonków obchodzących w 3. kwartale tego roku swoje jubileusze małżeńskie.
17:00
Msza święta fatimska o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników.
Po Mszy św. różaniec z procesją dookoła kościoła.

10:00 BRADA:
Za + Romana Kolarczyka we wspomnienie kolejnej rocznicy śmierci.
 

PONIEDZIAŁEK 14 – 08 - 2023 ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
08:00
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Marii Wilk z okazji 78. rocznicy urodzin, dziękując dobremu Bogu za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o zdrowie, Bożą opiekę na dalsze lata życia, łaskę pełnienia woli Bożej w codzienności oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
10:00
W intencji Dyrekcji, pracowników i emerytów Elektrowni Łaziska z okazji wspomnienia ich patrona – św. Maksymiliana Kolbego oraz wszystkich ++ z tego środowiska. 
18:00
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Anny i Tomasza Maroniów z okazji 2. rocznicy ślubu oraz córki Amelii w 1. rocznicę urodzin jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.

17:00 BRADA: 
 
 

WTOREK 15 – 08  – 2023 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
07:00
Za + Zofię Zapiór – intencja ofiarowana od Zakładu Pogrzebowego „Semczyszyn”.
08:30
W intencji żyjących i ++ członków III Zakonu Świętego Franciszka.
10:00
Za ++ rodziców Jana i Stefanię Skutela oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron.
11:30
Za ++ rodziców Ludwika i Stefanię w kolejną rocznicę śmierci, + męża Jana oraz wszystkich zmarłych z rodziny.
15:00
Do Opatrzności Bożej jako podziękowanie za dar 50 lat życia Krzysztofa z prośbą o błogosławieństwo na kolejne lata życia oraz o wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, dary Ducha Świętego dla żony i syna, rodziny, przyjaciół i znajomych.
17:00
Za + Dorotę Cygan w 4. rocznicę śmierci – intencja ofiarowana od męża i dzieci. 

10:00 BRADA:
Za ++ rodziców Helenę i Henryka Bujar oraz braci Janusza i ks. Andrzeja.
 

ŚRODA 16 – 08  – 2023 
08:00
Za + Norberta Goraczko – intencja ofiarowana od Zofii Domek z synem.
17:30
Nabożeństwo ku czci Królowej Różańca Świętego.
18:00
Za + syna Grzegorza Korusa w 1. rocznicę śmierci, synową Grażynę, męża Leona oraz ++ dziadków.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 20:00.

17:00 BRADA: 
 
 

CZWARTEK 17 – 08  – 2023 UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA
07:30
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
08:00
Za + Bronisława Orpicha i jego żonę Marię w kolejną rocznicę śmierci. 
18:00
Za + Bronisława Szwiec w 1. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny. 

17:00 BRADA:
 
 

PIĄTEK 18 – 08  – 2023 
08:00
Za + Jana Wróbla we wspomnienie kolejnej rocznicy urodzin.
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia.
17:00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18:00
Za parafian.

17:00 BRADA:
Dz. bł. w intencji Michała, Antoniego i Karola.
 

SOBOTA 19 – 08  – 2023 
08:00
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji rodziny Bańczyk jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.
14:00
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Adama Biela z okazji 18. rocznicy urodzin, jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, właściwy wybór drogi życiowej, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.
15:00
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Jolanty i Andrzeja Ucka z okazji 40. rocznicy ślubu jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny /TD/.
17:00
Za + Jana Ucherek w 1. rocznicę śmierci, + żonę Zofię oraz wszystkich ++ z rodzin Ucherek – Rodziewicz – Tomczyk.
 

NIEDZIELA 20 – 08 – 2023 20. NIEDZIELA ZWYKŁA
07:00
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Henryka Skoczykłody z okazji 86. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.
08:30
Za + ojca Wilhelma Rajwa we wspomnienie 100. rocznicy urodzin, + mamę Różę oraz wszystkich ++ z rodziny.
10:00
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Anny i Antoniego John z okazji 40. rocznicy ślubu jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny /TD/.
11:30
Za + córkę Martynę Prusko w 9. rocznicę śmierci.
15:00
Za + Józefa Baranowicza, ++ Marię i Adama Patalong, + Jerzego Wróblewskiego oraz wszystkich ++ z rodziny. 
17:00
Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Rusinek, Walerię i Józefa Dudkiewicz oraz wszystkich ++ z rodziny. 
18:00
Koncert organowy - Trio Anima Musicans.

10:00 BRADA:
Za + Feliksa Matułę, żonę Agnieszkę oraz wszystkich ++ z rodziny.
Menu