Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 


NIEDZIELA 06 – 08 – 2023 ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
07:00
Za wszystkich ++ z rodzin Sobczyk – Rzepka – Termin – Myszor.
08:30
Za + ks. Bernarda Jarka we wspomnienie kolejnej rocznicy urodzin oraz wszystkich ++ z rodziny.
10:00
Za + żonę Irenę Bogusz-Proc w 11. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron oraz wszystkich ++z rodziny.
11:30
Za + Annę Czyż w kolejną rocznicę śmierci, męża Karola, syna Czesława oraz wszystkich ++ z rodziny.
15:00
Za + żonę Mariannę Ciborowską we wspomnienie kolejnej rocznicy urodzin – intencja od męża oraz dzieci z rodzinami.
17:00
Za + Emila Czempę w 40. rocznicę śmierci, żonę Gertrudę, ich syna Zygmunta oraz wszystkich ++ z rodzin Czempa – Mrowiec.

10:00 BRADA:
Za + ks. Bernarda Starostę we wspomnienie kolejnej rocznicy urodzin.
 

PONIEDZIAŁEK 07 – 08 – 2023 
08:00
W intencji uczczenia i uwielbienia Boga jako kochającego i miłosiernego Stwórcy i Ojca całej ludzkości.
18:00
Za + Teresę Mazur w 1. rocznicę śmierci, męża Jana, synów Grzegorza i Wojciecha, ++ rodziców z obu stron oraz brata Jerzego.

17:00 BRADA:
W pewnej intencji.
 

WTOREK 08 - 08 – 2023 św. Dominika
08:00
Do Najdroższej Krwi Chrystusa w intencji Agnieszki z okazji urodzin, jako dziękczynienie za wszelkie odebrane łaski, prosząc o Bożą opiekę na kolejne lata życia i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny (modlitwa za + męża Lucjana).
18:00
Za ++ rodziców Ludwika i Annę Ucka oraz ++ dziadków.

17:00 BRADA:
 
 

ŚRODA 09 – 08 – 2023 Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża

08:00
Za ++ rodziców Cecylię i Maksymiliana Werochowskich oraz Helenę i Bernarda Sadło.
17:30
Nabożeństwo ku czci Królowej Różańca Świętego.
18:00
Za + żonę i mamę Magdalenę Pieczonkę w 2. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron oraz wszystkich  ++ z rodziny.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 20:00.

17:00 BRADA:
Za ++ zalecanych.
 

CZWARTEK 10 – 08 – 2023 Święto św. Wawrzyńca
07:30
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
08:00
Za + Eugeniusza Czempę we wspomnienie kolejnej rocznicy urodzin.
18:00
Za + syna Piotra Woźnikowskiego w 1. rocznicę śmierci.

17:00 BRADA:
Za + Ryszarda Kopańskiego w 20. rocznicę śmieci, ++ rodziców Teodorę i Alojzego – intencja ofiarowana od żony, syna, córki i siostry Blandyny.
 

PIĄTEK 11 – 08– 2023 św. Klary
08:00
Za wszystkie dusze zmarłe w czyśćcu cierpiące, potrzebujące pomocy.
13:00
ŚLUB RZYMSKI: Tomasz Uszok – Karolina Kalyta.
17:00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18:00
Za + Kazimierza Woźniaka w 2. rocznicę śmierci, wszystkich ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu.

17:00 BRADA: 
 
 

SOBOTA 12 – 08 – 2023 
07:15
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
08:00
W intencji uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego.
17:00
Za + Zdzisława Goszczyckiego w 1. rocznicę śmierci.
 

NIEDZIELA 13 – 08 – 2023 19. NIEDZIELA ZWYKŁA
07:00
Dz. bł. w intencji rodziny Kurtok.
08:30
Za + Walerię w kolejną rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.
10:00
Za + męża, ojca i dziadka Marka Korcza w 4. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin Korcz – Duliasz.
11:30
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Romana Kowalczyka z okazji 70. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny /TD/.
15:00
W intencji małżonków obchodzących w 3. kwartale tego roku swoje jubileusze małżeńskie.
17:00
Msza święta fatimska o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników.
Po Mszy św. różaniec z procesją dookoła kościoła.

10:00 BRADA:
Za + Romana Kolarczyka we wspomnienie kolejnej rocznicy śmierci.

Menu