Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

INTENCJE NA WRZESIEŃ

 • za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów naszej parafii

 • o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie

 • dziękując Bogu za dar Kościoła w rocznicę 130-tu lat od jego poświęcenia, prośmy o silną wiarę naszych rodzin i wzrost pobożności eucharystycznej i maryjnej

 • za dzieci, młodzież, nauczycieli i katechetów rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny

 • o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za misje

 • o uszanowanie Dnia Pańskiego poprzez uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej

 • za Ojczyznę i sprawujących władzę, aby byli znakiem jedności, a nie podziałów

 • za prześladowanych za wiarę i o nawrócenie grzeszników

 • za chorych parafian oraz za duchowo zagubionych

 • za wspólnotę Żywego Różańca o jej rozwój i nowych członków

 • we wszystkich trudnych sprawach parafii i miasta

Menu