Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

Proboszcz: Ks. dr Grzegorz Śmieciński (od 2019 r.)


Wikariusze:

Ks. Rafał Mandel (od 2019 r.)

Ks. Marek Fenisz (od 2023 r.)


Inni Kapłani:

Ks. Jacek Łukoszek - duszpasterz na Bradzie (od 2022 r.)


ks.grzegorz

Ks. dr Grzegorz Śmieciński

Urodził się 5 sierpnia 1979 roku w Wodzisławiu Śląskim. Kształcił się w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie, następnie w I LO w Wodzisławiu Śl. Po maturze w 1998 podjął studia filoz.-teol. w WŚSD w Katowicach, które ukończył już na WT UŚ.

Święcenia kapłańskie przyjął w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach 15.05.2004 r., z rąk ówczesnego Arcybiskupa Katowickiego Damiana Zimonia. Jako hasło prymicyjne przyjął zdanie zaczerpnięte z Listu do Hebrajczyków: "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją."

W 2008 ukończył studia podyplomowe z teologii pastoralnej w WT UŚ. W tej samej uczelni, w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki, sfinalizował studia doktorskie, wieńcząc je 15 X 2013 obroną pracy doktorskiej pt. Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w (archi)diecezji katowickiej.

Po święceniach kapłańskich w 2004 pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie (2004–2007), następnie w parafii mariackiej w Katowicach (2007–2011) i w sanktuarium MB Piekarskiej w Piekarach Śl. (2011–2014). W 2014 został wikariuszem w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach i jednocześnie przejął obowiązki ceremoniarza archidiecezjalnego odpowiadając za kształt liturgii w archidiecezji katowickiej ze szczególnym uwzględnieniem celebracji pod przewodnictwem abpa katowickiego. Tę posługę pełnił do 31 VIII 2021 r. W 2015 został mianowany sekretarzem i rzecznikiem abpa metropolity katowickiego i jednocześnie dyrektorem Biura Prasowego Archidiecezji Katowickiej. Uczestniczył także w pracach II Synodu Archidiecezji Katowickiej jako członek Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego. Od listopada 2018 r. jest wizytatorem parafii w zakresie spraw duszpasterskich. Jest także członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej i archidiecezjalnych komisji: Liturgicznej, Architektury i Sztuki Sakralnej, Muzyki Sakralnej.

Dnia 10 sierpnia 2019 roku został wprowadzony w urząd proboszcza naszej parafii.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.ks.rafal

Ks. Rafał Mandel

Urodził się 20 grudnia 1987 roku. Pochodzi z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie. Kształcił się najpierw w Szkole Podstawowej nr 9 oraz w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Knurowie, a następnie w I Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek w Rybniku. W 2006 roku wstąpił do WŚSD w Katowicach i podjął studia teologiczne na WTL UŚ.

W 2011 roku przyjął święcenia diakonatu z rąk Ks. abp Damiana Zimonia w Bazylice w Piekarach Śląskich. Natomiast 2012 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. abp Wiktora Skworca w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Jego hasło prymicyjne brzmi: „Totus Tuus”.

Staż diakonacki odbył w 2012 roku w Wodzisławiu Śląskim w parafii Wniebowzięcia NMP. Jako wikariusz posługiwał najpierw w Brzęczkowicach w parafii Matki Bożej Bolesnej w latach 2012-2015, a następnie w Katowicach w parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w latach 2015-2019.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Screenshot 20230829 170518

Ks. Marek Fenisz


fot. Julia Czechowska 1

Ks. Jacek Łukoszek

Urodził się 10 czerwca 1962 w Rybniku. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1988.

Posługę wikariacką pełnił m.in. w parafiach: Ducha Świętego w Bytkowie (1988-1991), Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach Śląskich (1994-1996), św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach (1996-2000). Od 2006 roku był proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich. Pełnił wówczas funkcję wicedziekana dekanatu Siemianowice Śląskie. W 2019 roku został proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym. 8 czerwca 2022 otrzymał dekret abpa Wiktora Skworca kierujący go do posługi duszpasterskiej przy kaplicy św. Brata Alberta w Łaziskach Górnych - Brada.


Poprzedni proboszczowie:

 • ks. Franciszek Paterok 1921-1931
 • ks. Wojciech Urban, administrator 1931-1932
 • ks. Jan Tomala 1932-1939
 • ks. Gerard Bańka, substytut 1939-1945, administrator 1945-1947
 • ks. Jan Miczka, administrator 1947-1953
 • ks. Augustyn Zając, administrator 1953-1957
 • ks. Bernard Barysz, administrator 1957-1958, proboszcz 1958-1970
 • ks. Bronisław Cichy 1970-1981
 • ks. prał. Konrad Szweda 1981-1988
 • ks. Antoni Jan Bartoszek 1988-1998
 • ks. Janusz Lasok 1998-2009
 • ks. prał. dr Jacek Wojciech 2009-2019

Kapłani posługujący wcześniej w parafii:

 • ...
 • ks. Mirosław Pelc 1994-1998
 • ks. Krzysztof Pyszny 1998-2002
 • ks. Marek Szastok 2001-2007
 • ks. Krzysztof Szudok 2002-2006
 • ks. Cezariusz Wala 2006-2009
 • ks. Mariusz Kaspar 2007-2012
 • ks. Krzysztof Kozłowski 2009-2012
 • ks. Dawid Klimera 2012-2015
 • ks. Andrzej Kubat 2009-2016
 • ks. Adrian Przewoźniak 2015-2018
 • ks. Andrzej Kumor 2012-2019
 • ks. Mirosław Banaś 2018-2019
 • ks. Profesor Henryk Krzysteczko 2018-2022
 • ks. Łukasz Nocoń 2016-2022
 • ks. Dorian Figołuszka 2019-2022
 • ks. Tomasz Antczak 2022-2022
 • ks. Grzegorz Szołucha 2022-2023

Kapłani pochodzący z parafii:

ks. prał. Wawrzyniec Pucher 1901, ks. Paweł Pucher 1906, ks. Paweł Wycisło 1909, ks. Robert Pucher 1936, ks. Erwin Muszer 1937, ks. prał Jan Rzepka 1937, o Bernard Jarek OMI 1940, ks. Bronisław Nowak 1953, ks. Tadeusz Gregeracki 1963, ks. Bernard Jarek 1966, ks. dr Norbert Mendecki 1972, ks. Józef Szczyrba 1976, o. Brunon Kasprowski OFM 1982, ks. Piotr Puchała 1982, ks. Jerzy Kiecka 1984, ks. Andrzej Bujar 1985, ks. dr Andrzej Suchoń 1985, ks. dr Krzysztof Borowiec 1991, dr hab. Stanisław Cieślak SJ prof. AIK 1991, ks. Adam Pukocz 1997, ks. dr Marek Porwolik 2000, ks. Mariusz Auguścik 2003, ks. Karol Pukocz 2005, ks. Rafał Moroń 2014.

Kapłani pochodzący z parafii - podany rok wskazuje na datę święceń.


Kapłani pochowani na terenie parafii:

ks. Bernard Barysz, ks. Bronisław Cichy, ks. Franciszek Paterok, ks. Franciszek Ryguła (cmentarz komunalny), ks. prał. Konrad Szweda, ks. Brunon Zachłod, ks. Konrad Bojdoł.

Menu