Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

W SPRAWIE ZARZĄDZANIA CMENTARZEM PARAFIALNYM

1. Zarządcą cmentarza parafialnego jest Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych.

2. Wszystkie sprawy związane z pogrzebem katolickim załatwiane są w kancelarii parafialnej.

3. Wykonywanie niektórych zadań związanych z bieżącym administrowaniem nieruchomością /cmentarzem/, Zarządca zlecił Administratorowi Cmentarza.

4. Sprawy związane z miejscem grzebalnym załatwiane są z Administratorem Cmentarza:

MAREK PALKA
tel: 691 794 580
(lub 694 325 797)

Menu