3 - 10 grudnia 2023

NIEDZIELA 03 – 12 – 2023 1. NIEDZIELA ADWENTU

07:00 Za + Kazimierza Gochnio w kolejną rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.
08:30 Za + Barbarę Janus we wspomnienie imienin oraz rodziców z obu stron.
10:00 Za + męża, ojca i dziadka Mariana Szczura w 9. rocznicę śmierci, jego rodziców, brata oraz teścia.
11:30 Za + Edwarda Gąsiorka w 1. rocznicę śmierci, żonę Wiktorię, syna Janusza oraz zięcia Bogdana.
15:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Andrzeja Porwolika z okazji 70. rocznicy urodzin, dziękując dobremu Bogu za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny /TD/.
16:00 Nieszpory niedzielne.
17:00 Za ++ rodziców Helenę i Edwarda Chronowskich oraz wszystkich ++ z rodziny z obu stron.
10:00 BRADA: Dz. bł. w intencji rodziny Lamża z prośba o potrzebne łaski.

PONIEDZIAŁEK 04 - 12 - 2023 św. Barbary, patronki Archidiecezji

08:00 Za + Barbarę we wspomnienie imienin.
10:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Barbary w intencji górników, emerytów górniczych i ich rodzin /TD/(modlitwa za ++ górników) – intencja od Dyrektora Kopalni KWK „Bolesław Śmiały”.
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Henryka Dziaduła w 1. rocznicę śmierci.
17:00 BRADA: Za + Martę i Alojzego Braszczoków oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.

WTOREK 05 - 12 – 2023

06:30 Za + ks. Tadeusza Gregeradzkiego w 3. rocznicę śmierci oraz ++ jego rodziców.
18:00 Za + Elżbietę Szuster w 3. rocznicę śmierci, męża Romana, ++ z rodziny oraz za dusze w czyśćcu.
17:00 BRADA: Za + Bronisławę Tęczę we wspomnienie kolejnej rocznicy urodzin – intencja od mieszkańców ul. Przysiółki.

ŚRODA 06 - 12 – 2023

08:00 Za ++ zalecanych.
17:30 Nabożeństwo ku czci naszej Patronki.
18:00 Za + Ojca Brunona Kasprowskiego OFM w 3. rocznicę śmierci.
  Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 20:00.
17:00 BRADA: Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Jerzego z okazji 70. rocznicy urodzin oraz synowa Joannę w kolejną rocznicę urodzin, dziękując dobremu Bogu za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.

CZWARTEK 07 - 12 – 2023 św. Ambrożego

06:30 W intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
Po Mszy św. nabożeństwo powołaniowe.
18:00 Za + Stefanię Drapacz w 1. rocznicę śmierci oraz rodziców Bronisławę i Stefana Faron.
17:00 BRADA:

PIĄTEK 08 - 12 – 2023 UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

08:00 Za + Edwarda Paździora – intencja od sąsiadów z ulicy Pocztowej 2b.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18:00 W intencji wspólnoty „Dzieci Maryi” z okazji ich święta patronalnego oraz w intencji ich rodzin.
18:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Patrycji Kłapczyk z okazji 18. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, właściwy wybór drogi życiowej, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.
18:00 W intencji członków Ruchu Światło-Życie z okazji ich święta patronalnego.
17:00 BRADA:

SOBOTA 09 - 12 – 2023

07:15 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
08:00 W intencji uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego.
08:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Łucji z okazji 75. rocznicy urodzin oraz wnuczki Zuzanny z okazji 18. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, właściwy wybór drogi życiowej, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.
17:00 Za + Ernę Jarek w 1. rocznicę śmierci, jej męża Emila oraz rodziców Emilię i Jana Hapetów.

NIEDZIELA 10 - 12 – 2023 2. NIEDZIELA ADWENTU

07:00 Za + Stefana Strużyna we wspomnienie kolejnej rocznicy urodzin, żonę Anielę oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron.
08:30 Za + córkę i siostrę Urszulę Bebko we wspomnienie kolejnej rocznicy urodzin oraz męża i ojca Jana - intencja od mamy i rodzeństwa.
10:00 Za + męża Tadeusza Janus w 2. rocznicę śmierci, rodziców, teściów oraz wszystkich ++ z rodziny.
11:30 Za + mamę Stefanię Wiśniewską, ojca Władysława, męża Stanisława, zięcia Eryka oraz ++ dziadków.
15:00 Za + żonę, mamę i babcię Marię Magielewską oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron.
16:00 Nieszpory niedzielne.
17:00 Za + męża Henryka Korcz w 5. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron oraz wszystkich ++ z rodziny.
10:00 BRADA: Za + Ojca Brunona w 3. rocznicę śmierci.