Informacje

Bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego. W tym sakramencie Chrystus udziela swego "Pocieszyciela" - Ducha Świętego, który jest również Duchem Prawdy i Miłości.

Sobór Watykański II poucza nas, że bierzmowani „ściślej wiążą się z Kościo­łem”, dlatego też „jeszcze mocniej związani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystuso­wi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KK 11)

Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Bierzmowania udziela biskup lub delegowany przez biskupa inny kapłan.

Kto może być świadkiem sakramentu bierzmowania?

Zaleca się̨, aby świadkiem bierzmowania był chrzestny kandydata. W ten sposób podkreśla się̨ związek między chrztem i bierzmowaniem. Nie wyklucza się̨ jednak wyboru osobnych świadków. Najnowsze Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania (2017r.) zawierają̨ następujące dopowiedzenie: „Można zachować́ zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci, co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić́ stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą̨ być́ naturalni rodzice bierzmowanego” (p. 18). (Por. KPK Kan. 874; 893)

W jakim terminie udziela się sakramentu bierzmowania?

W naszej parafii sakramentu Bierzmowania udziela się raz w roku, zazwyczaj w drugim semestrze. (Termin jest ruchomy)

Jak wygląda przygotowanie do sakramentu bierzmowania?

Przygotowanie kandydatów jest prowadzone przez naszą parafię. Lekcje religii nie przygotowują w pełni do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Potrzebna jest systematyczna formacja, podczas której kandydaci powinni nawiązać swoją osobistą więź z Jezusem Chrystusem, podjąć odważną i odpowiedzialną decyzję zaproszenia Go do swojego życia. Formacja jest prowadzona na podstawie podręcznika Młodzi na progu. Program ten oprócz formacji kandydatów do bierzmowania proponuje również formację rodziców. W związku z tym prowadzimy również spotkania dla rodziców. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania można podzielić trzy płaszczyzny:

  • Spotkania w grupach, podczas których kandydaci mają doświadczyć Chrystusa, dzielić się swoimi przeżyciami i wzajemnie prowadzić się na drodze formacji;
  • Comiesięczne spotkania na spowiedzi świętej, eucharystii i konferencji, które mają zwrócić uwagę na ważność sakramentów w życiu chrześcijanina;
  • Aktywny udział w niedzielnych Mszach świętych, oraz uczestnictwo w życiu parafii poprzez obecność na nabożeństwach okolicznościowych i modlitwach prowadzonych przez grupy parafialne.

Aktualnie przygotowanie do bierzmowania prowadzone jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Jak rozpocząć formację do sakramentu bierzmowania?

Aby przystąpić w odpowiednim czasie do formacji należy wypełnić Deklarację kandydata przed przystąpieniem do bierzmowania. Taką deklarację można odebrać w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii. Następnie kandydat przyporządkowany jest do grupy formacyjnej, którą prowadzi animator. Jeśli chcący przystąpić do bierzmowania nie mieszka na terenie naszej parafii, powinien dostarczyć przekaz na przygotowanie do sakramentu bierzmowania poza terenem zamieszkania. Osoba, która jest ochrzczona w innej parafii aniżeli w tej, w której odbywa się przygotowanie do bierzmowania powinna dostarczyć świadectwo chrztu. 

 

 

 

 

 

Kancelaria parafialna

Poniedziałek
08:45-11:00

Wtorek
18:30-20:00

Czwartek
08:45-11:00

Piątek
18:30-20:00

Środa, Sobota, Niedziela
nieczynna

W sprawach pogrzebu:
o każdej porze

Spowiedź święta

W niedziele i uroczystości nakazane:
15 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Od poniedziałku do soboty:
30 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Spowiedź dla dzieci:
pierwszy piątek miesiąca 16:00-16:30

Spowiedź dla młodzieży:
pierwszy piątek miesiąca 18:45-19:00

Nabożeństwo patronalne

Każda środa
godz. 17:30

Msze święte

Niedziele i święta:
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00

Od poniedziałku do piątku:
08:00, 18:00

Soboty i dni przedświąteczne:
08:00, 17:00

Msza szkolna:
1. piątek miesiąca o godz. 16:30

Msza dla młodych:
1. piątek miesiąca o godz. 19:00

Nieszpory niedzielne:
16:00 (oprócz wakacji)

Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia 
Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
w Łaziskach Górnych

ul. Kościelna 4
43-170 Łaziska Górne

Telefon:
    32 224 10 13
    +48 500 231 727

[email protected]

Konto: ING Bank Śląski 
70 1050 1634 1000 0007 0182 1449

NIP: 635-15-82-456