Rada parafialna

Jaka jest rola rady parafialnej?

Według kodeksu prawa kanonicznego parafialna rada duszpasterska stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Zgodnie ze swym statutem rada pomaga więc w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

Kto tworzy radę?

W skład rady wchodzą trzy grupy członków:

 1. Z urzędu (proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego rady; wikariusze pracujący w danej parafii; przedstawiciele osób świeckich włączonych na stałe do posługi duszpasterskiej w parafii, czyli reprezentant katechetów, organista, kościelny);
 2. Mianowanych przez proboszcza parafii (przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii; przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni wyżej zostają wyłonieni w wyniku konsultacji między członkami danej grupy; wśród nich powinni być także przedstawiciele młodzieży);
 3. Wybranych przez parafian.

Liczba członków rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza. Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych liczba członków rady wybranych przez parafian wynosi od sześciu do dwunastu osób. Ich dokładną liczbę określa proboszcz, uwzględniając aktualną sytuację parafii.

Kto może kandydować?

Kandydatami na członków parafialnych rad duszpasterskich mogą być pełnoletni (to znaczy liczący przynajmniej osiemnaście lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z nienagannych postaw moralnych. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom wspólnoty parafialnej.

Parafialna Rada Duszpasterska nowej kadencji na lata 2022 – 2027 ma następujący kształt:

Z urzędu:

 1. Ks. Grzegorz Śmieciński - przewodniczący
 2. Ks. Rafał Mandel
 3. Ks. Marek Fenisz
 4. Ks. Jacek Łukoszek
 5. Reprezentant katechetów: Wioletta Jendrysko
 6. Reprezentant kościelnych: Bogdan Orłowicz
 7. Reprezentant organistów: Julia Kowolik

Z nominacji:

 1. Piotr Protaziuk (Mężczyźni św. Józefa)
 2. Monika Kuczera (Domowy Kościół)
 3. Tadeusz Król (Rada Ekonomiczna)
 4. Robert Zając (Służba kościelna/Grupa Budowniczych)
 5. Alina Budniak (Klub Inteligencji Katolickiej)
 6. Bożena Gucwa (Oaza Dorosłych)
 7. Julia Czechowska (Oaza młodzieżowa/Dzieci Maryi)
 8. Renata Ogierman (Żywy Różaniec)
 9. Krystian Zosiuk (Nadzwyczajni Szafarze Komunii)

Z wyboru parafian:

 1. Bańczyk Barbara
 2. Jarosz Henryk - wiceprzewodniczący
 3. Kowalczyk Zofia
 4. Stawowska Joanna
 5. Nowak-Pilarski Iwona
 6. Mendecka Barbara
 7. Gizdoń Jan
 8. Cyrulska Joanna
 9. Prawdziuk Tomasz
Kancelaria parafialna

Poniedziałek
08:45-11:00

Wtorek
18:30-20:00

Czwartek
08:45-11:00

Piątek
18:30-20:00

Środa, Sobota, Niedziela
nieczynna

W sprawach pogrzebu:
o każdej porze

Spowiedź święta

W niedziele i uroczystości nakazane:
15 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Od poniedziałku do soboty:
30 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Spowiedź dla dzieci:
pierwszy piątek miesiąca 16:00-16:30

Spowiedź dla młodzieży:
pierwszy piątek miesiąca 18:45-19:00

Nabożeństwo patronalne

Każda środa
godz. 17:30

Msze święte

Niedziele i święta:
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00

Od poniedziałku do piątku:
08:00, 18:00

Soboty i dni przedświąteczne:
08:00, 17:00

Msza szkolna:
1. piątek miesiąca o godz. 16:30

Msza dla młodych:
1. piątek miesiąca o godz. 19:00

Nieszpory niedzielne:
16:00 (oprócz wakacji)

Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia 
Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
w Łaziskach Górnych

ul. Kościelna 4
43-170 Łaziska Górne

Telefon:
    32 224 10 13
    +48 500 231 727

[email protected]

Konto: ING Bank Śląski 
70 1050 1634 1000 0007 0182 1449

NIP: 635-15-82-456