Nasi duszpasterze

ProboszczKs. dr Grzegorz Śmieciński (od 2019 r.)


Wikariusze:

Ks. Rafał Mandel (od 2019 r.)

Ks. Marek Fenisz (od 2023 r.)


Inni Kapłani:

Ks. Jacek Łukoszek - duszpasterz na Bradzie (od 2022 r.)


ks.grzegorz

Ks. dr Grzegorz Śmieciński

Urodził się 5 sierpnia 1979 roku w Wodzisławiu Śląskim. Kształcił się w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie, następnie w I LO w Wodzisławiu Śl. Po maturze w 1998 podjął studia filoz.-teol. w WŚSD w Katowicach, które ukończył już na WT UŚ.

Święcenia kapłańskie przyjął w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach 15.05.2004 r., z rąk ówczesnego Arcybiskupa Katowickiego Damiana Zimonia. Jako hasło prymicyjne przyjął zdanie zaczerpnięte z Listu do Hebrajczyków: "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją."

W 2008 ukończył studia podyplomowe z teologii pastoralnej w WT UŚ. W tej samej uczelni, w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki, sfinalizował studia doktorskie, wieńcząc je 15 X 2013 obroną pracy doktorskiej pt. Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w (archi)diecezji katowickiej.

Po święceniach kapłańskich w 2004 pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie (2004–2007), następnie w parafii mariackiej w Katowicach (2007–2011) i w sanktuarium MB Piekarskiej w Piekarach Śl. (2011–2014). W 2014 został wikariuszem w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach i jednocześnie przejął obowiązki ceremoniarza archidiecezjalnego odpowiadając za kształt liturgii w archidiecezji katowickiej ze szczególnym uwzględnieniem celebracji pod przewodnictwem abpa katowickiego. Tę posługę pełnił do 31 VIII 2021 r. W 2015 został mianowany sekretarzem i rzecznikiem abpa metropolity katowickiego i jednocześnie dyrektorem Biura Prasowego Archidiecezji Katowickiej. Uczestniczył także w pracach II Synodu Archidiecezji Katowickiej jako członek Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego. Od listopada 2018 r. jest wizytatorem parafii w zakresie spraw duszpasterskich. Jest także członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej i archidiecezjalnych komisji: Liturgicznej, Architektury i Sztuki Sakralnej, Muzyki Sakralnej.

Dnia 10 sierpnia 2019 roku został wprowadzony w urząd proboszcza naszej parafii.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.ks.rafal

Ks. Rafał Mandel

Urodził się 20 grudnia 1987 roku. Pochodzi z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie. Kształcił się najpierw w Szkole Podstawowej nr 9 oraz w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Knurowie, a następnie w I Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek w Rybniku. W 2006 roku wstąpił do WŚSD w Katowicach i podjął studia teologiczne na WTL UŚ.

W 2011 roku przyjął święcenia diakonatu z rąk Ks. abp Damiana Zimonia w Bazylice w Piekarach Śląskich. Natomiast 2012 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. abp Wiktora Skworca w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Jego hasło prymicyjne brzmi: „Totus Tuus”.

Staż diakonacki odbył w 2012 roku w Wodzisławiu Śląskim w parafii Wniebowzięcia NMP. Jako wikariusz posługiwał najpierw w Brzęczkowicach w parafii Matki Bożej Bolesnej w latach 2012-2015, a następnie w Katowicach w parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w latach 2015-2019.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Ks. Marek Fenisz

Urodził się 1 kwietnia 1990 roku w Katowicach, pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodnicy. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Wiktora Skworca w katowickiej katedrze dn. 21.05.2016 r. Za hasło prymicyjne przyjął słowa: „W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki” (Te Deum laudamus). Zaraz po święceniach posługiwał w parafii św. Barbary w Katowicach-Giszowcu. Od 2019 roku w piekarskim sanktuarium, późnej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętego Jana Bosko w Katowicach-Piotrowicach, a także w parafii Świętej Barbary i Świętego Józefa w Jastrzębiu-Zdroju.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


fot. Julia Czechowska 1

Ks. Jacek Łukoszek

Urodził się 10 czerwca 1962 w Rybniku. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1988.

Posługę wikariacką pełnił m.in. w parafiach: Ducha Świętego w Bytkowie (1988-1991), Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach Śląskich (1994-1996), św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach (1996-2000). Od 2006 roku był proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich. Pełnił wówczas funkcję wicedziekana dekanatu Siemianowice Śląskie. W 2019 roku został proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym. 8 czerwca 2022 otrzymał dekret abpa Wiktora Skworca kierujący go do posługi duszpasterskiej przy kaplicy św. Brata Alberta w Łaziskach Górnych - Brada.


Poprzedni proboszczowie:

 • ks. Franciszek Paterok 1921-1931
 • ks. Wojciech Urban, administrator 1931-1932
 • ks. Jan Tomala 1932-1939
 • ks. Gerard Bańka, substytut 1939-1945, administrator 1945-1947
 • ks. Jan Miczka, administrator 1947-1953
 • ks. Augustyn Zając, administrator 1953-1957
 • ks. Bernard Barysz, administrator 1957-1958, proboszcz 1958-1970
 • ks. Bronisław Cichy 1970-1981
 • ks. prał. Konrad Szweda 1981-1988
 • ks. Antoni Jan Bartoszek 1988-1998
 • ks. Janusz Lasok 1998-2009
 • ks. prał. dr Jacek Wojciech 2009-2019

Kapłani posługujący wcześniej w parafii:

 • ks. Robert Sewerin (Seweryn) 1922,
 • ks. Emil Śliwka 1929,
 • ks. Józef Janik 1933-1936,
 • ks. dr Teodor Rak 1936-1939,
 • ks. Ernest Bijok 1938,
 • ks. Ginter Ćwięczek 1938,
 • ks. Roman Kopyto 1939-1941,
 • ks. Wiktor Bendkowski 1941-1942,
 • ks. Jerzy Raszka 1942-1947,
 • ks. dr Franciszek Blachnicki 1952-1953,
 • ks. Franciszek Pistelok 1953-1955,
 • ks. prałat Dobromir Sieradzki ok. 1955,
 • ks. Franciszek Strauch 1955,
 • ks. Stanisław Łowisz 1955-1956,
 • ks. Franciszek Hornik 1956-1957,
 • ks. Kazimierz Bobek 1956-1958,
 • ks. Rafał Greiff 1958-1962,
 • ks. Antoni Ryguła 1961-1965,
 • ks. Alfred Blaucik 1962-1964,
 • ks. Marian Śliwiński 1964-1967,
 • ks. Ludwik Konieczny 1965-1969,
 • ks. Edward Wieczorek 1967-1970,
 • ks. Jan Jakubczyk 1969-1972,
 • ks. prałat Paweł Grządziel 1970-1973,
 • ks. Szczepan Ogaza 1972-1973,
 • ks. Joachim Smołka 1973-1974,
 • ks. Teofil Grzesica 1973-1976,
 • ks. Stanisław Gruchała 1974-1978,
 • ks. Krystian Janko 1976-1979,
 • ks. Krzysztof Klajmon 1978-1982,
 • ks. Marian Kasperczyk 1979-1983,
 • ks. Roman Grajczyk 1982-1985,
 • ks. Mirosław Piesiur 1983-1987,
 • ks. Konrad Opitek 1985-1988,
 • ks. Henryk Goraus 1987-1990,
 • ks. Zenon Buchalik 1988-1991,
 • ks. Sławomir Granieczny 1990-1992,
 • ks. Andrzej Czarnecki 1991-1994,
 • ks. Eugeniusz Pluta 1992-1996,
 • ks. Dariusz Wojtasik 1994-1997,
 • ks. Piotr Wilk 1995-?,
 • ks. Grzegorz Burda 1996-1998,
 • ks. Dariusz Szmidt 1997-1998,
 • ks. Mirosław Pelc 1998-2001,
 • ks. Krzysztof Pyszny 1998-2002,
 • ks. Bernard Starosta (Brada) 2000-2017,
 • ks. Marek Szastok 2001-2007,
 • ks. Krzysztof Szudok 2002-2006,
 • ks. dr Mariusz Auguścik 2003,
 • ks. dr Marek Porwolik 2003-2009,
 • ks. Cezariusz Wala 2006-2009,
 • ks. Mariusz Kaspar 2007-2012,
 • ks. Krzysztof Kozłowski 2009-2012,
 • ks. Andrzej Kubat 2009-2016,
 • ks. Dawid Klimera 2012-2015,
 • ks. dr Andrzej Kumor 2012-2019,
 • ks. Adrian Przewoźniak 2015-2018,
 • ks. Łukasz Nocoń 2016-2022,
 • ks. Mirosław Banaś 2018-2019,
 • ks. Profesor Henryk Krzysteczko (Brada) 2018-2022,
 • ks. Dorian Figołuszka 2019-2022,
 • ks. Rafał Mandel 2019-,
 • ks. Tomasz Antczak 2022,
 • ks. Grzegorz Szołucha 2022-2023.

Kapłani pochodzący z parafii (podany rok wskazuje na datę święceń):

 • ks. prał. Wawrzyniec Pucher 1901,
 • ks. Paweł Pucher 1906,
 • ks. Paweł Wycisło 1909,
 • ks. Robert Pucher 1936,
 • ks. Erwin Muszer 1937,
 • ks. prał Jan Rzepka 1937,
 • o Bernard Jarek OMI 1940,
 • ks. Bronisław Nowak 1953,
 • ks. Tadeusz Gregeracki 1963,
 • ks. Bernard Jarek 1966,
 • ks. dr Norbert Mendecki 1972,
 • ks. Józef Szczyrba 1976,
 • o. Brunon Kasprowski OFM 1982,
 • ks. Piotr Puchała 1982,
 • ks. Jerzy Kiecka 1984,
 • ks. Andrzej Bujar 1985,
 • ks. dr Andrzej Suchoń 1985,
 • ks. dr Krzysztof Borowiec 1991,
 • dr hab. Stanisław Cieślak SJ prof. AIK 1991,
 • ks. Adam Pukocz 1997,
 • ks. dr Marek Porwolik 2000,
 • ks. Mariusz Auguścik 2003,
 • ks. Karol Pukocz 2005,
 • ks. Rafał Moroń 2014.

Kapłani pochowani na terenie parafii:

ks. Bernard Barysz, ks. Bronisław Cichy, ks. Franciszek Paterok, ks. Franciszek Ryguła (cmentarz komunalny), ks. prał. Konrad Szweda, ks. Brunon Zachłod, ks. Konrad Bojdoł, ks. Tadeusz Gregeracki

Kancelaria parafialna

Poniedziałek
08:45-11:00

Wtorek
18:30-20:00

Czwartek
08:45-11:00

Piątek
18:30-20:00

Środa, Sobota, Niedziela
nieczynna

W sprawach pogrzebu:
o każdej porze

Spowiedź święta

W niedziele i uroczystości nakazane:
15 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Od poniedziałku do soboty:
30 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Spowiedź dla dzieci:
pierwszy piątek miesiąca 16:00-16:30

Spowiedź dla młodzieży:
pierwszy piątek miesiąca 18:45-19:00

Nabożeństwo patronalne

Każda środa
godz. 17:30

Msze święte

Niedziele i święta:
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00

Od poniedziałku do piątku:
08:00, 18:00

Soboty i dni przedświąteczne:
08:00, 17:00

Msza szkolna:
1. piątek miesiąca o godz. 16:30

Msza dla młodych:
1. piątek miesiąca o godz. 19:00

Nieszpory niedzielne:
16:00 (oprócz wakacji)

Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia 
Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
w Łaziskach Górnych

ul. Kościelna 4
43-170 Łaziska Górne

Telefon:
    32 224 10 13
    +48 500 231 727

[email protected]

Konto: ING Bank Śląski 
70 1050 1634 1000 0007 0182 1449

NIP: 635-15-82-456