Historia kaplicy

W latach osiemdziesiątych XX wieku zrodziła się wśród mieszkańców Brady inicjatywa posiadania własnej kaplicy. Parafialny Kośció łjest oddalony od dzielnicy Brada około 3 km.Z racji odległości starsi mieszkańcy naszej dzielnicy nie zawsze mogli regularnie uczestniczyć w życiu parafii i Kościoła. Modlono się,aby na Bradzie wybudowano kaplicę, w której mogliby uczestniczyć na niedzielnej Mszy św. i przystępować do sakramentów św. Pan Bóg wysłuchał modlitwy Bradzian. Oto właściciel domu przy ulicy Brada 31- Pan Wacław Tomaszewski przed swoją śmiercią ofiarował parafii dom zaznaczając, by on był przeznaczony na cele kościelne.Dwa dni póżniej ofiarodawca tego domu zmarł. Jego ciało spoczywa na naszym cmentarzu w Łaziskach Górnych, a mieszkańcy Brady postawili mu nagrobek i pamiętają o nim w modlitwach. Zaraz po pogrzebie ówczesny ks. proboszcz Antoni Bartoszek rozpoczął starania o pozwolenie na przystosowanie tego budynku na cele kultu. Mieszkańcy Brady po otrzymaniu zezwolenia przystąpili z wiekim zapałem do przystosowania parteru budynku na kaplicę.

Rok 1991

Dnia 28 listopada 1991 r. w I niedzielę Adwentu Ks. Arcybiskup Damian Zimoń poświęcił kaplicę, której patronem jest św. Brat Albert.

Wielką radość przeżywali mieszkańcy Brady, kiedy w noc Bożego Narodzenia mogli już w swojej kaplicy śpiewać kolędy i uczestniczyć we Mszy św. Od tego czasu w każdą niedzielę jeden z księży parafialnych odprawiał Mszę św. w kaplicy. Mieszkańcy Brady gromadzili się w kaplicy nie tylko na Mszy św. niedzielnej ,ale także brali udział w nabożeństwach majowych, różańcowych czy Drodze Krzyżowej.

Rok 1993

W roku 1993 zamieszkał w domu ,w którym znajdowała się kaplica ks. Antoni Pieczka /urlop zdrowotny/.Przez okres prawie jednego roku sprawował stałą opiekę duszpasterską na Bradzie. Dzięki jego staraniom sprowadzono do kaplicy relikwie św. Brata Alberta.

Po przejściu na emeryturę ks. Antoniego Bartoszka nowym proboszczem w parafii Matki Boskiej Różańcowej został mianowany ks. Janusz Lasok Nowy proboszcz bardzo był zainteresowany powiększeniem kaplicy i zadbał o jej piękny wystrój.

Rok 1999

W roku 1999 kaplicę powiększono, założono nową instalację elektryczną i grzewczą oraz położono nową posadzkę. Przy tych pracach bardzo chętnie pomagali mieszkańcy Brady.

W dniu 14 września 1999 ks. proboszcz poświęcił nowy krzyż na kaplicy. W dniu 15 listopada 1999 w ramach wizytacji odprawił w kaplicy Mszę św. ks. Biskup Gerard Bernacki.

Rok 2000

W dniu 17 maja 2000 r. w naszej kaplicy odprawił Mszę św. ks. prymicjant ks. Marek Porwolik. W dniu 29 lipca 2000 opiekę duszpasterską na Bradzie objął ks. Bernard Starosta, dotychczasowy proboszcz w Łaziskach Średnich. Przechodząc na emeryturę zamieszkał w domu, w którym znajduje się kaplica. Od tego czasu mieszkańcy Brady mogą prawie codziennie uczestniczyć we Mszy się i korzystać z posługi duszpasterskie,/ odwiedzin chory ch, spowiedż św. majowe, różaniec, Droga Krzyżowa, adoracje/. Odpust w kaplicy jest obchodzony w dniu wspomnienia św. Brata Alberta 17 czerwca.

Rok 2001

Rok 2001 - to dalsze prace w kaplicy /nowe witraże, radiofonizacja, konfesjonał / i w ogrodzie/przygotowania do postawienia groty/.

W tym roku nasza kaplica otrzymała nową elewację zewnętrzną. W dniu 17 września 2001 uroczystą Mszę św. w kaplicy odprawił ks. biskup Stefan Cichy.

W dniu 19 września parafianie z Brady udali się z pielgrzymką do miejsca, gdzie spoczywają relikwie św. Brata Alberta, do kościoła "Ecce Homo" do Krakowa.

W roku 2001 w naszej kaplicy rozdano 17 tyś. Komunii św. /na Bradzie mieszka około 520 osób, w tym 165 rodzin/. Na Mszę św. w niedzielę przychodzi 60% zobowiązanych do uczestniczenia.

Rok 2002

W okresie Wielkiego Postu mieszkańcy Brady uczestniczą w nabożeństwie wielkopostnym - w piątek o godz.17.00 w "Drodze Krzyżowej", w niedzielę o godz.15.00 w "Gorzkich żalach" i słuchają kazania pasyjnego.

W niedzielę, 7 kwietnia, w święto Bożego Miłosierdzia , po raz pierwszy w czasie Mszy św. o godz.10.30 śpiewała "Schola" /grupa 7 dziewczynek z Brady.

W maju zainstalowano w kaplicy klimatyzację. Dnia 22 maja ,grupa chętnych do pracy mężczyzn, przystąpiła do kopania fundamentów pod grotę, którą postanowiono wybudować w ogrodzie. W ciągu trzech tygodni grota była gotowa. Poświęcenie groty ku czci NMP z Lourdes zaplanowano na dzień odpustu tj. 17 czerwca. Dzień odpustu był wielkim wdarzeniem w życiu mieszkańców Brady. Po raz pierwszy w historii naszej dzielnicy tak wielkie rzesze ludzi z Łazisk i okolic przybyły do naszej kaplicy. Mszę św.ku czci św. Brata Alberta odprawił ks. Marek Porwolik. W koncelebrze uczestniczyli księża: ks. Antoni Bartoszek, ks. Antoni Pieczka, ks. Proboszcz Janusz Lasok, ks. Krzysztof Pyszny, ks. Marek Szastok i ks. Bernard Starosta. Po Mszy św .przeniesiono figurę Matki Boskiej z Lourdes do groty ,którą poświęcił ks. Proboszcz. O godz.21.00 Apelem Jasnogórskim zakończono odpustową uroczystość. W tej uroczystości brali udział min .pielgrzymi /Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych "Białe Misie"/, ktorzy we wrześniu 2001 przywieźli figurę Matki Boskiej Lourdzkiej z Francji do naszej kaplicy.

Kancelaria parafialna

Poniedziałek
08:45-11:00

Wtorek
18:30-20:00

Czwartek
08:45-11:00

Piątek
18:30-20:00

Środa, Sobota, Niedziela
nieczynna

W sprawach pogrzebu:
o każdej porze

Spowiedź święta

W niedziele i uroczystości nakazane:
15 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Od poniedziałku do soboty:
30 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Spowiedź dla dzieci:
pierwszy piątek miesiąca 16:00-16:30

Spowiedź dla młodzieży:
pierwszy piątek miesiąca 18:45-19:00

Nabożeństwo patronalne

Każda środa
godz. 17:30

Msze święte

Niedziele i święta:
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00

Od poniedziałku do piątku:
08:00, 18:00

Soboty i dni przedświąteczne:
08:00, 17:00

Msza szkolna:
1. piątek miesiąca o godz. 16:30

Msza dla młodych:
1. piątek miesiąca o godz. 19:00

Nieszpory niedzielne:
16:00 (oprócz wakacji)

Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia 
Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
w Łaziskach Górnych

ul. Kościelna 4
43-170 Łaziska Górne

Telefon:
    32 224 10 13
    +48 500 231 727

[email protected]

Konto: ING Bank Śląski 
70 1050 1634 1000 0007 0182 1449

NIP: 635-15-82-456